marian spychalski co to znaczy

Definicja SPYCHALSKI MARIAN biografia. wybuchem II wojny światowej pracował jako architekt; członek

Co znaczy SPYCHALSKI MARIAN

Czym jest SPYCHALSKI MARIAN: (1906-1980) - działacz komunistyczny, oficer; przed wybuchem II wojny światowej pracował jako architekt; członek KPP od 1931; w momencie okupacji członek PPR (1945-1948 członek Biura Politycznego), współtwórca i szef sztabu GL i AL, jeden z najbliższych współpracowników W. Gomułki; od 1945 wiceminister obrony narodowej i szef sztabu WP, członek PZPR (1948-1949, 1959-1970 członek Biura Politycznego); w l. 1950-1956 uwięziony w czasie represji w okresie stalinizmu ( bezpieka); w l. 1956-1968 minister obrony narodowej; poseł do KRN, na Sejm Ustawodawczy (do 1951, kiedy po uwięzieniu uchylono jego immunitet poselski) i do Sejmów PRL (1957-1972).

Słownik SZSP:
Historia zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH spychalski marian.
Słownik SP:
Historia zobacz STRONNICTWO PRACY spychalski marian.
Słownik SPA:
Historia 5-16 VII 1920 krajów Ententy z Niemcami w kwestii ich zobowiązań gospodarczych i wzajemnych stosunków; przybył na nią premier W. Grabski w celu uzyskania pomocy w wojnie z sowiecką Rosją; w zamian za spychalski marian.
Słownik SOŁTYS:
Historia Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat sądowych), pobierał czynsze spychalski marian.
Słownik SWINARSKI KONRAD:
Historia reżyser teatralny; jeden z najwybitniejszych twórców powojennego teatru polskiego; w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zasłynął inscenizacjami dramatów romantycznych i neoromantycznych w spychalski marian.

Definicje jak spychalski marian w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: