stanław august poniatowski co to znaczy

Co to jest STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI biografia. średniej szlachty spowinowaconej dzięki

Co znaczy STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

Definicja STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI: (1732-1798) - w l. 1764-1795 władca Polski; pochodził ze średniej szlachty spowinowaconej dzięki małżeństwu jego ojca Stanisława Poniatowskiego z Konstancją z Czartoryskich z najpotężniejszą wówczas fakcją magnacką Familią; w młodości sporo podróżował, stykając się z prądami intelektualnymi europejskiego oświecenia; spędził także kilka lat w Petersburgu, gdzie poznał osobiście carycę Katarzynę II, wdając się z nią w krótkotrwały romans; w 1764 jako kandydat Familii i przy poparciu Rosji (w okolicy pola elekcyjnego rozłożyły się wojska rosyjskie) został królem Polski; nowy władca podjął dzieło reform, które zapoczątkował sejm konwokacyjny 1764; opór części magnatów (tak zwany republikanów) i coraz bardziej niechętne stanowisko Rosji i spór o prawa dysydentów doprowadziły ostatecznie do załamania państwa po konfederacji radomskiej i barskiej, co wywołało ostatecznie I rozbiór Polski; władca nie zaprzestał myśli o reformie państwie i mimo ograniczenia jego władzy na sejmie rozbiorowym po powołaniu do życia Porady Nieustającej starał się wokół siebie skupić zwolenników reformy państwa; licząc na poparcie Prus i życzliwą neutralność Rosji, poparł działania reformatorów w czasie Sejmu Wielkiego, stając się jednym z głównych twórców Konstytucji 3 Maja; zdecydowany początkowo na wojnę z Rosją, ostatecznie, chcąc uchronić chociaż częściowo dzieło reformy, przystąpił do konfederacji targowickiej, co naraziło go na oskarżenie o zdradę; bezskutecznie próbował również uchronić Polskę przed II rozbiorem; w momencie stworzenia kościuszkowskiego zachowywał się biernie, wyjeżdżając ostatecznie po jego upadku do Grodna; zmuszony poprzez Katarzynę II abdykował 15 XI 1795 i zmarł w 1798 w Petersburgu; Stanisław August Poniatowski oddał olbrzymie zasługi dla kultury polskiej; jego dwór w ((tak zwany okresie stanisławowskim stał się miejscem, gdzie koncentrowała się działalność literacka, oświatowa i naukowa polskiego oświecenia, a on sam był inicjatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych, między innymi: przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek, obiadów czwartkowych, powstania Teatru Narodowego, edycji polskich czasopism społeczno-politycznych, naukowych i literackich, utworzenia Szkoły Rycerskiej i Komisji Nauki Narodowej.

Definicje jak STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI w Słownik definicji S .