poniatowski august stanław co to znaczy

Definicja STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI biografia. średniej szlachty spowinowaconej dzięki

Co znaczy STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

Czym jest STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI: (1732-1798) - w l. 1764-1795 władca Polski; pochodził ze średniej szlachty spowinowaconej dzięki małżeństwu jego ojca Stanisława Poniatowskiego z Konstancją z Czartoryskich z najpotężniejszą wówczas fakcją magnacką Familią; w młodości sporo podróżował, stykając się z prądami intelektualnymi europejskiego oświecenia; spędził także kilka lat w Petersburgu, gdzie poznał osobiście carycę Katarzynę II, wdając się z nią w krótkotrwały romans; w 1764 jako kandydat Familii i przy poparciu Rosji (w okolicy pola elekcyjnego rozłożyły się wojska rosyjskie) został królem Polski; nowy władca podjął dzieło reform, które zapoczątkował sejm konwokacyjny 1764; opór części magnatów (tak zwany republikanów) i coraz bardziej niechętne stanowisko Rosji i spór o prawa dysydentów doprowadziły ostatecznie do załamania państwa po konfederacji radomskiej i barskiej, co wywołało ostatecznie I rozbiór Polski; władca nie zaprzestał myśli o reformie państwie i mimo ograniczenia jego władzy na sejmie rozbiorowym po powołaniu do życia Porady Nieustającej starał się wokół siebie skupić zwolenników reformy państwa; licząc na poparcie Prus i życzliwą neutralność Rosji, poparł działania reformatorów w czasie Sejmu Wielkiego, stając się jednym z głównych twórców Konstytucji 3 Maja; zdecydowany początkowo na wojnę z Rosją, ostatecznie, chcąc uchronić chociaż częściowo dzieło reformy, przystąpił do konfederacji targowickiej, co naraziło go na oskarżenie o zdradę; bezskutecznie próbował również uchronić Polskę przed II rozbiorem; w momencie stworzenia kościuszkowskiego zachowywał się biernie, wyjeżdżając ostatecznie po jego upadku do Grodna; zmuszony poprzez Katarzynę II abdykował 15 XI 1795 i zmarł w 1798 w Petersburgu; Stanisław August Poniatowski oddał olbrzymie zasługi dla kultury polskiej; jego dwór w ((tak zwany okresie stanisławowskim stał się miejscem, gdzie koncentrowała się działalność literacka, oświatowa i naukowa polskiego oświecenia, a on sam był inicjatorem licznych przedsięwzięć kulturalnych i oświatowych, między innymi: przebudowy Zamku Królewskiego i Łazienek, obiadów czwartkowych, powstania Teatru Narodowego, edycji polskich czasopism społeczno-politycznych, naukowych i literackich, utworzenia Szkoły Rycerskiej i Komisji Nauki Narodowej.

Słownik SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP):
Historia młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982; przekształciła się w XI 1982 w ZSP stanisław august poniatowski.
Słownik SYNOD:
Historia zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła stanisław august poniatowski.
Słownik SOBIESKI JAKUB:
Historia polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek Sejmu w 1638; autor diariusza stanisław august poniatowski.
Słownik SEKULARYZACJA ZAKONU KRZYŻACKIEGO:
Historia przekształcenie w 1525 Prus Zakonnych w świeckie lenno ( Prusy Książęce) po przejściu ostatniego mistrza Zakonu Albrechta Hohenzollerna na luteranizm stanisław august poniatowski.
Słownik SZLACHTA ZAŚCIANKOWA:
Historia SZLACHTA stanisław august poniatowski.

Definicje jak stanisław august poniatowski w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: