leszczyński stanław co to znaczy

Definicja STANISŁAW LESZCZYŃSKI biografia. 1733-1736 władca Polski; pochodził z wielkopolskiej

Co znaczy STANISŁAW LESZCZYŃSKI

Czym jest STANISŁAW LESZCZYŃSKI: (1677-1766) - od 1699 wojewoda poznański, w l. 1704-1709 i 1733-1736 władca Polski; pochodził z wielkopolskiej rodziny magnackiej; w momencie wojny północnej (III) w 1704 stanął u boku króla Szwecji Karola XII inicjując zawiązanie konfederacji warszawskiej; dzięki poparciu Szwedów, a wbrew woli większości szlachty wiernej Augustowi II Wettinowi, został obwołany królem Polski; po klęsce Karola XII w bitwie pod Połtawą w 1709 zmuszony do ucieczki do Szczecina, a później do Szwecji; po raz drugi jego kandydatura na króla Polski pojawiła się po śmierci Augusta II Wettina, kiedy posiadał wsparcie ze strony Francji (jego córka Maria Leszczyńska została żoną króla Francji Ludwika XV); na wolnej elekcji w 1733 został powtórnie wybrany na króla Polski, co wywołało interwencję Rosji i Austrii, popierających kandydaturę Augusta III Wettina; wojska rosyjskie zmusiły go do ucieczki do Gdańska, a w 1734 August III Wettin został koronowany na króla Polski; o losach niefortunnego króla zadecydowała ostatecznie ogólnoeuropejska wojna o sukcesję polską; mimo sukcesu Francji w tym konflikcie i poparcia dla Leszczyńskiego ze strony szlachty, która zawiązała konfederację dzikowską, przewaga wojsk rosyjskich i saksońskich na obszarze Rzeczypospolitej zmusiły go do przyjęcia kompromisowego rozwiązania - za zrzeczenie się praw do korony polskiej został dożywotnim władcą Lotaryngii; w Nancy Leszczyński wsławił się jako mecenas sztuki i animator przedsięwzięć kulturalnych.

Słownik SDP:
Historia zobacz STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH stanisław leszczyński.
Słownik SYNOD:
Historia zjazd duchowieństwa diecezji albo prowincji, na którym wydawano przepisy prawne (statuty synodalne) w wewnętrznych kwestiach Kościoła stanisław leszczyński.
Słownik STRONNICTWO NIEZAWISŁOŚCI NARODOWEJ:
Historia PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE stanisław leszczyński.
Słownik SKORUPKA IGNACY JAN:
Historia ksiądz, kapelan Wojska Polskiego; do 1918 pracował na terenie Rosji; w 1918 wrócił do Polski; od 1920 kapelan w Warszawie, prefekt szkół warszawskich; ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej; zginął w stanisław leszczyński.
Słownik SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI:
Historia powstała w Warszawie w 1808 jako Szkoła Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i Administracji; edukacja w niej trwała 3 lata; w 1816 przekształcona w Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu stanisław leszczyński.

Definicje jak stanisław leszczyński w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: