stany pruskie co to znaczy

Co to jest STANY PRUSKIE biografia. mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana

Co znaczy STANY PRUSKIE

Definicja STANY PRUSKIE: reprezentacja stanów (duchowieństwa, szlachty i mieszczaństwa) w kraju Zakonu Krzyżackiego, ukształtowana ostatecznie w 1440 jako Związek Pruski w okresie wzrastającej opozycji ( Związek Jaszczurowy) wobec Zakonu; w 1545 zwróciły się do Kazimierza Jagiellończyka o inkorporację państwa zakonnego do Polski, co stało się przyczyną wybuchu wojny trzynastoletniej ( wojny polsko-krzyżackie); po pokoju toruńskim w 1466 funkcjonowały w formie odrębnego sejmu pruskiego obradującego w Chełmnie, stając na straży autonomii Prus Królewskich; po unifikacji w 1569 biskup, wojewodowie i kasztelani pruscy weszli do senatu Rzeczypospolitej, a posłowie (poza mieszczańskimi, którzy mieli tylko status obserwatorów) stali się członkami izby poselskiej.

Definicje jak STANY PRUSKIE w Słownik definicji S .