stapiński co to znaczy

Definicja STAPIŃSKI JAN biografia. współpracował z B. i M. Wysłouchami; długoletni redaktor

Co znaczy STAPIŃSKI JAN

Czym jest STAPIŃSKI JAN: (1867-1946) - działacz ludowy; współzałożyciel SL; współpracował z B. i M. Wysłouchami; długoletni redaktor "Przyjaciela Ludu"; poseł do sejmu galicyjskiego i wiedeńskiego; po podpisaniu kompromisu z konserwatystami w Kole Polskim w 1908 doprowadził do rozłamu w PSL; w 1913 stanął na czele PSL-Lewicy; poseł do Sejmu Ustawodawczego 1919; po zamachu majowym poparł J. Piłsudskiego; utworzył Związek Chłopski.

Słownik STOJAŁOWSKI STANISŁAW:
Historia ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka ; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił hasła solidaryzmu społecznego i stapiński jan.
Słownik SIWICKI FLORIAN:
Historia generał; od 1943 w Armii Polskiej w ZSRR; w l. 1973-1983 szef sztabu generalnego; od 1983 do 1990 minister obrony narodowej; członek PPR do 1948, a następnie PZPR; od 1975 do 1990 członek KC PZPR, a stapiński jan.
Słownik STATUT ŁASKIEGO:
Historia Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez Aleksandra Jagiellończyka stapiński jan.
Słownik SEJMIKI GENERALNE:
Historia SEJMIK stapiński jan.
Słownik ŚWIERCZEWSKI KAROL:
Historia 1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska dowódcze do 1936; uczestnik stapiński jan.

Definicje jak stapiński jan w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: