starobielsk co to znaczy

Definicja STAROBIELSK biografia. XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich

Co znaczy STAROBIELSK

Czym jest STAROBIELSK: miasto niedaleko Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w Charkowie na rozkaz J. Stalina; tylko nieliczni uratowali się po przewiezieniu do obozu w Pawliszczewie-Borze.

Słownik SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ:
Historia pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem poetyckim; znany jako starobielsk.
Słownik SUPLIKA:
Historia supplex - błagalny) - prośby chłopskie składane królowi bądź jego urzędnikom zawierające skargi i żądania interwencji; w najwyższym stopniu znana jest tak zwany suplika torczyńska z 1767, która jako starobielsk.
Słownik SIEROSZEWSKI WACŁAW:
Historia związany w młodości z ruchem socjalistycznym; w 1879 zesłany na Syberię, tam rozpoczął pracę literacką i badania etnograficzne (Dwanaście lat w państwie Jakutów - 1900), za które dostał złoty medal starobielsk.
Słownik SKARB NADWORNY:
Historia SKARB KRÓLEWSKI starobielsk.
Słownik SOBIESKI JAKUB:
Historia polityk, podróżnik, pamiętnikarz; tata Jana III Sobieskiego; w młodości podróżował po Europie; uczestnik wyprawy moskiewskiej w 1617 i bitwy pod Chocimiem; marszałek Sejmu w 1638; autor diariusza starobielsk.

Definicje jak starobielsk w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: