starosta co to znaczy

Definicja STAROSTA biografia. mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia

Co znaczy STAROSTA

Czym jest STAROSTA: urzędnik królewski zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych funkcjach administracyjnych i sądowniczych: 1) namiestnicy w poszczególnych dzielnicach (starostowie generalni w Wielkopolsce, na Rusi Czerwonej, od XV w. na Podolu); 2) zarządcy grodu i przyległych do niego powiatów (starostowie grodowi), od XVI w.; 3) urząd zarządcy oddanych w dzierżawę dóbr królewskich (starostowie niegrodowi albo tenutariusze); w XVI w. przekształcono urząd starostów w urzędy ziemskie, a ich funkcje wykonawcze przekazano zastępcy - podstarościemu, albo zarządcy grodu - burgrabi.

Słownik SEJM NIEMY:
Historia obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się do usunięcia z Polski wojsk starosta.
Słownik SOBÓTKA:
Historia wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego pozostałością są kamienne starosta.
Słownik STAN:
Historia wymóg utrzymywania dworu władcy, a również jego urzędników i posłańców w momencie podróży; zanikł w XIII i XIV w. jako wynik nadawania immunitetów ( Łęczyca, zjazd); 2) w okresie feudalnym ekipa starosta.
Słownik SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH (SZSP):
Historia młodzieżowa utworzona z połączenia ZSP, uczelnianych kół ZMW, ZMS; działała pod patronatem PZPR; prowadziła działalność na wyższych uczeniach w l. 1973-1982; przekształciła się w XI 1982 w ZSP starosta.
Słownik SUMY BAJOŃSKIE:
Historia szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w ciągu 4 lat miało zapłacić 24 mln starosta.

Definicje jak starosta w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: