łaskiego statut co to znaczy

Definicja STATUT ŁASKIEGO biografia. na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter

Co znaczy STATUT ŁASKIEGO

Czym jest STATUT ŁASKIEGO: zestaw praw Korony Królestwa Polskiego zebrany około 1506 na polecenie kanclerza koronnego Jana Łaskiego; miał charakter oficjalnego statutu norm prawnych po jego zatwierdzeniu poprzez Aleksandra Jagiellończyka.

Słownik STWOSZ WIT:
Historia około 1447-1533) - rzeźbiarz działający w l. 1477-1496 w Krakowie; jego najwybitniejszym dziełem jest wykonany w l. 1477-1489 na zamówienie porady miejskiej ołtarz kluczowy w kościele Najświętszej statut łaskiego.
Słownik SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH:
Historia POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE statut łaskiego.
Słownik SPISZ:
Historia kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako zastaw pożyczki udzielonej statut łaskiego.
Słownik SŁOWACKI JULIUSZ:
Historia pisarz, dramatopisarz; zaliczany do Trójcy wieszczów ; w 1831 pracował w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego; przebywał w Paryżu i Londynie jako jego kurier; pozostał na emigracji; od 1842 statut łaskiego.
Słownik SˇDY:
Historia inaczej zwany Asesorią; przewodniczył mu kanclerz albo podkanclerzy, a członkami byli asesorzy; Sp. akcyjna po powołaniu Trybunału Koronnego w XVI w. rozstrzygał sprawy dotyczące dochodów królewskich statut łaskiego.

Definicje jak statut łaskiego w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: