batory stefan co to znaczy

Definicja STEFAN BATORY biografia. władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana

Co znaczy STEFAN BATORY

Czym jest STEFAN BATORY: (1533-1586) - od 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków otrzymania korony polskiej stało się jego małżeństwo z Anną Jagiellonką; panowanie Batorego upłynęło pod znakiem konfliktów o panowanie Polski nad Bałtykiem; po stłumieniu buntu królewskiego miasta Gdańska (mimo zwycięstwa nad wojskami Gdańska pod Lubieszewem był zmuszony do zawarcia kompromisowego pokoju z powodu zagrożenia wojną w Inflantach); w l. 1578-1582 prowadził z sukcesem wojnę z Rosją, której efektem było pokonanie cara Iwana IV Groźnego i utrzymanie w ręku polskim Inflant; w momencie swojego panowania podjął dzieło reformy państwa: stworzył zalążek stałej armii pod postacią piechoty wybranieckiej, za jego panowania powstały Trybunał Koronny i Trybunał Litewski; założył również Akademię Wileńską; starał się zachować zasady tolerancji religijnej; w swojej polityce opierał się na średniej szlachcie i wiernym współpracowniku, jakim był kanclerz Jan Zamoyski.

Słownik SAMODZIELNA BRYGADA STRZELCÓW KARPACKICH:
Historia POLSKIE SIŁY ZBROJNE NA ZACHODZIE stefan batory.
Słownik ŚWITALSKI KAZIMIERZ:
Historia polityk; przed 1914 członek między innymi Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego; w l. 1914-1917 w Legionach Polskich; od XII 1918 w Adiutanturze Generalnej Naczelnika Państwa, jeden z stefan batory.
Słownik SYMPLA:
Historia SKARB KRÓLEWSKI stefan batory.
Słownik SZYMANOWSKI KAROL:
Historia kompozytor; od 1905 członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich, określanej jako ekipa Młodej Polski; w l. 1911-1914 mieszkał w Wiedniu, od 1919 na stałe w Warszawie; w l. 1927-1929 stefan batory.
Słownik ŚCIEGIENNY PIOTR:
Historia ksiądz, nauczyciel ludowy, działacz rewolucyjno-demokratyczny; utrzymywał kontakty z Stowarzyszeniem Ludu Polskiego; około 1838 założył na terenie swego probostwa w Chodlu Związek Chłopski; by stefan batory.

Definicje jak stefan batory w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: