stefan batory co to znaczy

Co to jest STEFAN BATORY biografia. władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana

Co znaczy STEFAN BATORY

Definicja STEFAN BATORY: (1533-1586) - od 1571 książę siedmiogrodzki, w l. 1576-1586 władca Polski; wybrany na elekcji dzięki poparciu Jana Zamoyskiego, jako kontrkandydat elekcji Habsburgów; jednym z warunków otrzymania korony polskiej stało się jego małżeństwo z Anną Jagiellonką; panowanie Batorego upłynęło pod znakiem konfliktów o panowanie Polski nad Bałtykiem; po stłumieniu buntu królewskiego miasta Gdańska (mimo zwycięstwa nad wojskami Gdańska pod Lubieszewem był zmuszony do zawarcia kompromisowego pokoju z powodu zagrożenia wojną w Inflantach); w l. 1578-1582 prowadził z sukcesem wojnę z Rosją, której efektem było pokonanie cara Iwana IV Groźnego i utrzymanie w ręku polskim Inflant; w momencie swojego panowania podjął dzieło reformy państwa: stworzył zalążek stałej armii pod postacią piechoty wybranieckiej, za jego panowania powstały Trybunał Koronny i Trybunał Litewski; założył również Akademię Wileńską; starał się zachować zasady tolerancji religijnej; w swojej polityce opierał się na średniej szlachcie i wiernym współpracowniku, jakim był kanclerz Jan Zamoyski.

Definicje jak STEFAN BATORY w Słownik definicji S .