stojałowski stanław co to znaczy

Co to jest STOJAŁOWSKI STANISŁAW biografia. wydawca i redaktor pism: Wieniec i Pszczółka

Co znaczy STOJAŁOWSKI STANISŁAW

Definicja STOJAŁOWSKI STANISŁAW: (1845-1911) - ksiądz, działacz ruchu ludowego; od 1875 wydawca i redaktor pism: "Wieniec" i "Pszczółka"; propagował oświatę ludową, zakładanie samopomocowych kółek rolniczych; głosił hasła solidaryzmu społecznego i narodowo-katolickie; żądał udziału chłopów w parlamencie; represjonowany za własne poglądy poprzez władze świeckie i kościelne; w 1893 założył Związek Stronnictwa Chłopskiego; w 1896 wystąpił z SL i powołał Stronnictwo Chrześcijańsko-Ludowe; poseł do Sejmu Krajowego i sejmu wiedeńskiego 1901-1911; pod konie życia związany z endecją.

Definicje jak STOJAŁOWSKI STANISŁAW w Słownik definicji S .