stolice co to znaczy

Definicja STOLICE biografia. te spełniała aktualna siedziba księcia, dopiero potem już na stałe

Co znaczy STOLICE

Czym jest STOLICE: we wczesnym średniowieczu nie było jednej stolicy, funkcje te spełniała aktualna siedziba księcia, dopiero potem już na stałe Kraków i Warszawa; były to: 1) Ostrów Lednicki, wyspa na jeziorze Lednickim koło Gniezna; w jego pd. części znajdował się wczesnośredniowieczny gród z X w., gdzie był kamienny budynek, zapewne kościół z X/XI w.; 2) Poznań; historyczna stolica Wielkopolski; w okresie państwa pierwszych Piastów był jednym z głównych ośrodków administracyjnych Piastów i siedzibą pierwszego, misyjnego biskupstwa (968); na krótko stał się po raz wtóry stolicą Polski w l. 1295-96, kiedy królem był Przemysł II; 3) Gniezno; od VIII w. jeden głównych ośrodków państwa Polan; od 1000 (zjazd gnieźnieński) siedziba arcybiskupa i stolica koronacyjna (do 1300; Wacław II, Jakub Świnka); zniszczony wskutek najazdu Brzetysława I, co zmusiło Kazimierza Odnowiciela do przeniesienia ośrodka władzy do Krakowa; 4) Płock; historyczna stolica Mazowsza; funkcję głównego ośrodka administracyjnego pełnił w okresie panowania Władysława Hermana i częściowo Bolesława Krzywoustego; 5) Kraków; w VIII/IX w. jeden z głównych grodów Wiślan, zajęty poprzez Kraj Wielkomorawskie, a potem poprzez Czechy; w monarchii piastowskiej od około 990; od zjazdu gnieźnieńskiego stolica biskupstwa; po 1037, wobec zniszczenia grodów wielkopolskich, siedziba dworu Kazimierza Odnowiciela i etapowo stolica państwa; jego pozycję umocniło wyznaczenie tego ośrodka w testamencie Bolesława Krzywoustego na stolicę dzielnicy senioralnej; stała stolica Polski i miejsce koronacji królów od 1320 ( Władysław Łokietek); stołeczny charakter utracił Kraków na rzecz Warszawy, pozostając do 1734 tylko miejscem koronacyjnym; 6) Warszawa; jedna ze stolic księstw mazowieckich; od schyłku XVI w. jej znaczenie zaczęło narastać z racji na odbywające się tam wolne elekcje; faktycznie stolica Polski od 1611, kiedy Zygmunt III Waza definitywnie przeniósł tam własną siedzibę; miejsce koronacyjne królów Polski od 1764; stolica Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego; stolica odrodzonego w 1918 Państwa Polskiego.

Słownik STRAŻ MARSZAŁKOWSKA:
Historia MARSZAŁEK Ogromny stolice.
Słownik STRZELEC:
Historia organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były poprzez Związek Walki Czynnej stolice.
Słownik SZABER:
Historia ZIEMIE ODZYSKANE stolice.
Słownik STRONNICTWO DEMOKRATYCZNO-NARODOWE:
Historia STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE stolice.
Słownik SˇDY PAPIESKIE:
Historia Mechanizmy POLSKO-KRZYŻACKIE stolice.

Definicje jak stolice w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: