polskiego ludu stowarzyszenie co to znaczy

Definicja STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO biografia. w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski

Co znaczy STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO

Czym jest STOWARZYSZENIE LUDU POLSKIEGO: sekretna organizacja niepodległościowa; założona w Galicji w II 1835 poprzez emisariuszy Młodej Polski; głosiła hasła walki o niepodległą, demokratyczną Polskę; postulowała przeprowadzenie uwłaszczenia chłopów; władzą naczelną był Zbór Kluczowy w Krakowie, potem we Lwowie; podlegały mu zbory prowincjonalne w Galicji, Rzeczpospolitej Krakowskiej, Wielkopolsce, Królestwie Polskim; zdekonspirowana w 1841; czołowi działacze: S. Konarski, F. Smolka, S. Goszczyński.

Słownik SPR:
Historia zobacz STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ":
Historia w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad Narodowych tworzących zaplecze obozu stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik SZLAK BURSZTYNOWY:
Historia BURSZTYNOWY SZLAK stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik ŚWIATOWID:
Historia POGAŃSTWO stowarzyszenie ludu polskiego.
Słownik SEJMY EGZEKUCYJNE:
Historia RUCH EGZEKUCYJNY stowarzyszenie ludu polskiego.

Definicje jak stowarzyszenie ludu polskiego w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: