stowarzyszenie co to znaczy

Co to jest STOWARZYSZENIE PAX biografia. potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z

Co znaczy STOWARZYSZENIE PAX

Definicja STOWARZYSZENIE PAX: organizacja grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika "Dziś i Jutro"; w 1952 zarejestrowana jako stowarzyszenie; wchodziła w skład FJN i PRON; przewodniczący zarządu: B. Piasecki (1952-1979), R. Reiff (1979-1982), Z. Komender (1982-1989), M. Wrzeszcz (od 1989); organ prasowy "wyraz Powszechne".

Definicje jak STOWARZYSZENIE PAX w Słownik definicji S .