stowarzyszenie co to znaczy

Definicja STOWARZYSZENIE PAX biografia. potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z

Co znaczy STOWARZYSZENIE PAX

Czym jest STOWARZYSZENIE PAX: organizacja grupująca inteligencję katolicką uznającą potrzebę współpracy z władzami komunistycznymi; powstała z inicjatywy B. Piaseckiego w 1945 wokół tygodnika "Dziś i Jutro"; w 1952 zarejestrowana jako stowarzyszenie; wchodziła w skład FJN i PRON; przewodniczący zarządu: B. Piasecki (1952-1979), R. Reiff (1979-1982), Z. Komender (1982-1989), M. Wrzeszcz (od 1989); organ prasowy "wyraz Powszechne".

Słownik STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D):
Historia Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w momencie rewolucji 1905-1907 głosiło stowarzyszenie pax.
Słownik SKWARCZYŃSKI STANISŁAW:
Historia generał, polityk; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW; od 1918 w WP, między innymi 1930-1938 dowódca 1 Dywizji Piechoty Legionów; w l. 1938-1939 szef OZN; w kampanii wrześniowej dowódca ekipy stowarzyszenie pax.
Słownik SPISZ:
Historia kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako zastaw pożyczki udzielonej stowarzyszenie pax.
Słownik STRONNICTWO NIEZAWISŁOŚCI NARODOWEJ:
Historia PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE stowarzyszenie pax.
Słownik SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia SOCJALDEMOKRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO I LITWY stowarzyszenie pax.

Definicje jak stowarzyszenie pax w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: