stowarzyszenie robotników co to znaczy

Definicja STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE biografia. CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

Co znaczy STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE

Czym jest STOWARZYSZENIE ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W KRÓLE: CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA

Słownik STANY:
Historia okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi; pierwszym stanem było stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle.
Słownik SIWAK ALBIN:
Historia robotnik, działacz komunistyczny; członek PZPR od 1962; od VII 1981 do 1990 członek KC, a od VII 1981 do VII 1986 członek Biura Politycznego KC PZPR; przedstawiciel tak zwany betonu partyjnego; w l stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle.
Słownik SZKOŁA RYCERSKA:
Historia poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka miała przygotowywać nie tylko stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle.
Słownik SOBÓTKA:
Historia wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego pozostałością są kamienne stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle.
Słownik SANACJA:
Historia sanatio - uzdrowienie) - popularna nazwa obozu rządowego powstałego wskutek zamachu majowego w 1926, w momencie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia stosunków w kraju; trzon obozu tworzyli stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle.

Definicje jak stowarzyszenie robotników chrześcijańskich w króle w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: