szkolne strajki co to znaczy

Definicja STRAJKI SZKOLNE biografia. rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i

Co znaczy STRAJKI SZKOLNE

Czym jest STRAJKI SZKOLNE: 1) w Królestwie Polskim prowadzone w l. 1905-1911; rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i studentów w Warszawie; bojkot rosyjskich szkół i uniwersytetu był kluczową metodą oporu; s. kierowany poprzez Ligę Narodową, a popierany poprzez PPS i SDKPiL; efektem było prawo nauczania języka polskiego w szkołach prywatnych i wprowadzenie do szkół państwowych jako przedmiotu obowiązkowego; 2) w zaborze pruskim s. prowadzone w 1901-1902 w związku z rugowaniem języka polskiego z lekcji religii, między innymi we Wrześni i w l. 1907-1908, które objęły poza Wielkopolską, również Warmię, Mazury, Pomorze i Górny Śląsk ( germanizacja zaboru pruskiego).

Słownik STAROBIELSK:
Historia Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w strajki szkolne.
Słownik SOBÓTKA:
Historia wzniesienie na pd. od Wrocławia, na którym od poł. I tysiąclecia do X/XI w. funkcjonował pogański ośrodek kultowy, zapoczątkowany najprawdopodobniej poprzez Celtów; jego pozostałością są kamienne strajki szkolne.
Słownik STANY:
Historia okresie feudalizmu, formowane na zasadzie dziedziczności, wyróżniające się odrębną pozycją prawną; były to: duchowieństwo, rycerstwo ( szlachta), mieszczaństwo i chłopi; pierwszym stanem było strajki szkolne.
Słownik STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ":
Historia w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad Narodowych tworzących zaplecze obozu strajki szkolne.
Słownik STAROWOLSKI SZYMON:
Historia historyk, kaznodzieja; znany jako erudyta i historyk; autor: zbiorów kazań (Arka Testamentu), encyklopedycznych słowników polskich pisarzy, mówców i mecenasów (między innymi Scriptorum Polonicorum strajki szkolne.

Definicje jak strajki szkolne w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: