ludowe stronnictwo co to znaczy

Definicja STRONNICTWO LUDOWE (SL) biografia. Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast , Polskiego

Co znaczy STRONNICTWO LUDOWE (SL)

Czym jest STRONNICTWO LUDOWE (SL): partia ruchu ludowego utworzona 15 III 1931 z połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego "Piast", Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" i Stronnictwa Chłopskiego; zjednoczenie największych partii chłopskich nastąpiło po klęsce Centrolewu i wyborach brzeskich ( brzeski mechanizm), co umocniło opozycyjny charakter partii w stosunku do rządów obozu piłsudczykowskiego; do 1935 miało reprezentację parlamentarną, następnie w proteście przeciwko wprowadzeniu Konstytucji kwietniowej zbojkotowało wybory w 1935 i 1938; w l. 1932-1933 przeprowadziło strajki chłopów, a od 1935 organizowało legalne masowe manifestacje chłopów przeciwko rządowi; w 1937 zorganizowało 10-dniowy strajk chłopski pod hasłami zniesienia Konstytucji kwietniowej, demokratyzacji wyborów do parlamentu, poprawy obronności państwie; do 1939 było w najwyższym stopniu wpływową partią polityczną, jej program z 1935 był oparty na założeniach agraryzmu; opowiadało się między innymi za wywłaszczeniem bez odszkodowania wielkiej własności ziemskiej; pod wpływami partii pozostawały liczne organizacje socjalne (spółdzielczość chłopska) i kulturalno-oświatowe, między innymi Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych i organizacja młodzieżowa Związek Młodzieży Wiejskiej RP "Wici"; w czasie II wojny światowej działalność SL kontynuowało Stronnictwo Ludowe "Roch"; główni działacze: W. Witos, M. Rataj, S. Mikołajczyk, W. Kiernik; organy prasowe: "Zielony Sztandar", "Piast", "Gazeta Grudziądzka" i do 1935 "Wyzwolenie".

Słownik SZANIEC:
Historia ZWIˇZEK JASZCZURCZY stronnictwo ludowe (sl).
Słownik STRAJKI SZKOLNE:
Historia Polskim prowadzone w l. 1905-1911; rozpoczęły się w I 1905 strajkami młodzieży szkolnej i studentów w Warszawie; bojkot rosyjskich szkół i uniwersytetu był kluczową metodą oporu; s. kierowany poprzez stronnictwo ludowe (sl).
Słownik STWOSZ WIT:
Historia około 1447-1533) - rzeźbiarz działający w l. 1477-1496 w Krakowie; jego najwybitniejszym dziełem jest wykonany w l. 1477-1489 na zamówienie porady miejskiej ołtarz kluczowy w kościele Najświętszej stronnictwo ludowe (sl).
Słownik STACJA:
Historia POSŁUGI; STAN stronnictwo ludowe (sl).
Słownik SZSP:
Historia zobacz SOCJALISTYCZNY ZWIˇZEK STUDENTÓW POLSKICH stronnictwo ludowe (sl).

Definicje jak stronnictwo ludowe (sl) w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: