stronnictwo ludowe wolność co to znaczy

Co to jest STRONNICTWO LUDOWE (SL) WOLNOŚĆ biografia. odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie

Co znaczy STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ"

Definicja STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ": powstało w Londynie w 1945 z inicjatywy działaczy odrzucających ustalenia konferencji w Jałcie i wynikającej z tego polityki S. Mikołajczyka; wchodziło ono w skład następnych Rad Narodowych tworzących zaplecze obozu prezydenckiego A. Zaleskiego; w 1970 pozostali przy życiu działacze wstąpili do PSL kończąc rozłam w ruchu ludowym na emigracji; kolejni przewodniczący: J. Kuncewicz, J. Kazimierski; organ prasowy: "Wolność i Lud".

Definicje jak STRONNICTWO LUDOWE (SL) "WOLNOŚĆ" w Słownik definicji S .