stronnictwo narodowo co to znaczy

Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) biografia. powstała w 1897 w Królestwie Polskim

Co znaczy STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D)

Czym jest STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D): zwani Wszechpolakami (od organu prasowego); partia narodowa; powstała w 1897 w Królestwie Polskim z inicjatywy działaczy Ligi Narodowej; od 1905 partia legalna; w 1904 powstała w zaborze austriackim - Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe; w 1909 w zaborze pruskim - Polskie Towarzystwo Demokratyczne; głosiła hasła niepodległościowe, przewidywała współpracę z Rosją (uzyskanie autonomii, a w perspektywie niepodległości) upatrując kluczowe zagrożenie w polityce niemieckiej, solidarystyczne i nacjonalistyczne; w momencie I wojny światowej opowiedziała się po stronie Rosji i krajów Ententy; wchodziła w skład KNP i Koła Międzypartyjnego; próbowała utworzyć wojsko polskie Legion Puławski; jej kontynuacją w 1919 był Związek Ludowo-Narodowy; czołowi działacze: R. Dmowski, Z. Balicki, S. Grabski.

Słownik SˇD SEJMOWY 1828:
Historia konstytucyjny Królestwa Polskiego pod przewodnictwem P. Bielińskiego; rozpatrywał sprawę działaczy Towarzystwa Patriotycznego oskarżonych o zbrodnię stanu; pod wpływem opinii publicznej wydał w miarę stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d).
Słownik STUDENCKIE KOMITETY SOLIDARNOŚCI (SKS):
Historia organizacje studenckie; powstały w l. 1977-1979 z inspiracji KOR i ROPCiO; impulsem była śmierć studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego S. Pyjasa; były przeciwwagą dla SZSP; kluczowym celem stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d).
Słownik SEJM DELEGACYJNY:
Historia 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d).
Słownik ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER:
Historia teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów pozytywizmu warszawskiego My i stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d).
Słownik SOSABOWSKI STANISŁAW:
Historia generał; w l. 1914-1918 w armii austriackiej; od 1918 w WP, min. w l. 1929-1937 wykładowca Wyższej Szkoły Wojennej; w kampanii wrześniowej dowódca 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy ; w 1940 dowódca 1 stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d).

Definicje jak stronnictwo narodowo-demokratyczne (sn-d) w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: