stronnictwo narodowo co to znaczy

Co to jest STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) biografia. powstała w 1897 w Królestwie

Co znaczy STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D)

Definicja STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D): zwani Wszechpolakami (od organu prasowego); partia narodowa; powstała w 1897 w Królestwie Polskim z inicjatywy działaczy Ligi Narodowej; od 1905 partia legalna; w 1904 powstała w zaborze austriackim - Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe; w 1909 w zaborze pruskim - Polskie Towarzystwo Demokratyczne; głosiła hasła niepodległościowe, przewidywała współpracę z Rosją (uzyskanie autonomii, a w perspektywie niepodległości) upatrując kluczowe zagrożenie w polityce niemieckiej, solidarystyczne i nacjonalistyczne; w momencie I wojny światowej opowiedziała się po stronie Rosji i krajów Ententy; wchodziła w skład KNP i Koła Międzypartyjnego; próbowała utworzyć wojsko polskie Legion Puławski; jej kontynuacją w 1919 był Związek Ludowo-Narodowy; czołowi działacze: R. Dmowski, Z. Balicki, S. Grabski.

Definicje jak STRONNICTWO NARODOWO-DEMOKRATYCZNE (SN-D) w Słownik definicji S .