stronnictwo postępowo co to znaczy

Definicja STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) biografia. Królestwie Polskim; skupiało

Co znaczy STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D)

Czym jest STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D): zwane pedecją; Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w momencie rewolucji 1905-1907 głosiło hasła autonomii ziem polskich; powiązane z rosyjską partią konstytucyjnych demokratów (kadeci); w l. 1910-1912 na jego bazie powstały Polska Partia Postępowa i Polskie Zjednoczenie Postępowe; w momencie I wojny światowej weszły w skład Koła Międzypartyjnego; czołowi działacze: A. Świętochowski, S. Posner; organy prasowe: "Nowa Gazeta", "Ludzkość".

Słownik SEJM KONWOKACYJNY:
Historia się w czasie bezkrólewia pod laską konfederacką ( konfederacja generalna); 2) do historii przeszedł sejm z 1764 obradujący pod przewodnictwem Adama Kazimierza Czartoryskiego, który przyjął 180 stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d).
Słownik SENIOR:
Historia PRINCEPS stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d).
Słownik SEJM DELEGACYJNY:
Historia 71-osobowej delegacji sejmu 1767; obradował w l. 1767/1768, a poseł carski Mikołaj Repnin zażądał na nim po zawiązaniu konfederacji w Słucku i Toruniu gwarancji dla nienaruszalności praw dla stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d).
Słownik SZKOŁA AKADEMICZNO-GÓRNICZA:
Historia pierwsza polska szkoła techniczna; powstała w 1816 w Kielcach z inicjatywy S. Staszica; szkoliła fachowców z zakresu górnictwa i hutnictwa; po przeniesieniu do Warszawy w 1826 skończyła działalność stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d).
Słownik ŚNIADECKI JAN:
Historia 1756-1830) - astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d).

Definicje jak stronnictwo postępowo-demokratyczne (sp-d) w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: