stronnictwo postępowo co to znaczy

Co to jest STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) biografia. Królestwie Polskim; skupiało

Co znaczy STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D)

Definicja STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D): zwane pedecją; Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w momencie rewolucji 1905-1907 głosiło hasła autonomii ziem polskich; powiązane z rosyjską partią konstytucyjnych demokratów (kadeci); w l. 1910-1912 na jego bazie powstały Polska Partia Postępowa i Polskie Zjednoczenie Postępowe; w momencie I wojny światowej weszły w skład Koła Międzypartyjnego; czołowi działacze: A. Świętochowski, S. Posner; organy prasowe: "Nowa Gazeta", "Ludzkość".

Definicje jak STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D) w Słownik definicji S .