pracy stronnictwo co to znaczy

Definicja STRONNICTWO PRACY (SP) biografia. Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa

Co znaczy STRONNICTWO PRACY (SP)

Czym jest STRONNICTWO PRACY (SP): partia polityczna utworzona w X 1937 z połączenia Narodowej Partii Robotniczej, Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji ( Chrześcijańska Demokracja) i Związku Hallerczyków; unifikację przeprowadzono pod patronatem opozycyjnego wobec obozu rządzącego Frontu Morges; program został oparty na socjalnej nauce Kościoła, przeciwstawiał się totalitaryzmowi; opowiadał się za ustrojem parlamentarno-demokratycznym, za koniecznością stopniowej nacjonalizacji wielkiego przemysłu i przeprowadzeniem reformy rolnej, w polityce zagranicznej uznawał konieczność sojuszu z Francją i potrzebę utworzenia wokół Polski konfederacji środkowoeuropejskiej; w 1938 liczył około 20 tys. członków; przywódcy: W. Korfanty, K. Popiel, J. Haller; w l. 1939-1945 SP było reprezentowane w rządzie RP na uchodźstwie, stanowiło zaplecze polityczne gen. W. Sikorskiego; w państwie było jednym z głównych konspiracyjnych stronnictw, działało pod kryptonimem Romb; jego przedstawiciele, C. Ratajski, J. S. Jankowski, stali na czele Delegatury Rządu RP na Państwo; w 1942 odłączyła się ekipa reprezentująca tendencje lewicowe (między innymi Z. Felczak, T. Michejda), która w 1943 utworzyła z Kadrą Polski Niepodległej - Stronnictwo Zrywu Narodowego, które pod koniec wojny poparło KRN; SP kierowane poprzez K. Popiela podjęło oficjalną działalność w VIII 1945 uznając TRJN; pod naciskiem władz komunistycznych w XI 1945 doszło do zjednoczenia SP z Stronnictwem Zrywu Narodowego; w VII 1946 Popiel zawiesił działalność partii wobec prób opanowania Stronnictwa poprzez grupę lewicową zarządzaną poprzez Z. Felczaka, która utworzyła tak zwany nowe SP, podporządkowane PPR; przywódcy SP (A. Antczak, S. Bukowski, J. Hoppe, J. Kwasiborski) zostali w 1948 aresztowani i w 1951 skazani na kary wieloletniego więzienia; działalność nowego SP etapowo zamierała i w VII 1950 Porada Naczelna podjęła decyzję o włączeniu go do Stronnictwa Demokratycznego; liczebność: w VI 1946 około 100 tys. członków; organy prasowe ((między innymi "Polonia", "Obrona Ludu", "Rzeczpospolita".

Słownik ŚWIĘTOSŁAWSKI ZENON:
Historia działacz emigracyjny; członek spisku P. Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym i partyzantce J. Zaliwskiego; w momencie Wielkiej Emigracji początkowo związany z TDP; potem członek i ideolog stronnictwo pracy (sp).
Słownik STAN:
Historia wymóg utrzymywania dworu władcy, a również jego urzędników i posłańców w momencie podróży; zanikł w XIII i XIV w. jako wynik nadawania immunitetów ( Łęczyca, zjazd); 2) w okresie feudalnym ekipa stronnictwo pracy (sp).
Słownik SKŁADKOWSKI FELICJAN SŁAWOJ:
Historia generał, polityk (z zawodu doktor); od 1905 w PPS, od 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej; w l. 1914-1918 w Legionach Polskich i POW (dowódca w Zagłębiu Dąbrowskim); w l. 1926-1929, 1930-1931 i 1936-1939 stronnictwo pracy (sp).
Słownik SYMPLA:
Historia SKARB KRÓLEWSKI stronnictwo pracy (sp).
Słownik SUMY NEAPOLITAŃSKIE:
Historia udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej odzyskanie okazały się bezskuteczne stronnictwo pracy (sp).

Definicje jak stronnictwo pracy (sp) w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: