władysław strzemiński co to znaczy

Definicja STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW biografia. wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu

Co znaczy STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW

Czym jest STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW: (1893-1952) - malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma "Blok"; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w arytmicznych układach; jeden z pierwszych polskich malarzy abstrakcyjnych; autor między innymi: Kompozycji przestrzeni i obliczenia rytmu czasoprzestrzennego, Kompozycji mistycznej.

Słownik ŚNIADECKI JĘDRZEJ:
Historia chemik, biolog, doktor, filozof; prof. chemii i medycyny Uniwersytetu Wileńskiego; zwolennik empiryzmu i materializmu; twórca polskiego słownictwa chemicznego i pierwszego podręcznika chemii Początki strzemiński władysław.
Słownik SUMY BAJOŃSKIE:
Historia szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w ciągu 4 lat miało zapłacić 24 mln strzemiński władysław.
Słownik STAROBIELSK:
Historia Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w strzemiński władysław.
Słownik SICZOWCY:
Historia SICZ; KOZACY strzemiński władysław.
Słownik ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER:
Historia teoretyk pozytywizmu; w 1881 współzałożyciel Kasy im. J. Mianowskiego; redaktor Prawdy 1881-1907; jeden z przywódców SP-D; autor między innymi programowych artykułów pozytywizmu warszawskiego My i strzemiński władysław.

Definicje jak strzemiński władysław w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: