sumy bajońskie co to znaczy

Co to jest SUMY BAJOŃSKIE biografia. mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w

Co znaczy SUMY BAJOŃSKIE

Definicja SUMY BAJOŃSKIE: zobowiązania szlachty wielkopolskiej wobec Prus na sumę 43 mln franków przejęte poprzez Napoleona I; na mocy konwencji w Bayonne (10 V 1908) odstąpione Księstwu Warszawskiemu; w ciągu 4 lat miało zapłacić 24 mln franków; suma ta okazała się niemożliwa do spłacenia wobec niewypłacalności dłużników.

Definicje jak SUMY BAJOŃSKIE w Słownik definicji S .