karol świerczewski co to znaczy

Definicja ŚWIERCZEWSKI KAROL biografia. generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji

Co znaczy ŚWIERCZEWSKI KAROL

Czym jest ŚWIERCZEWSKI KAROL: pseudonim Walter (1897-1947) - działacz ruchu robotniczego, generał; w momencie I wojny światowej wyjechał do Rosji, gdzie w 1918 wstąpił do Armii Czerwonej; zajmował tam różne stanowiska dowódcze do 1936; uczestnik wojny domowej w Hiszpanii jako dowódca brygady i dywizji międzynarodowej ( dąbrowszczacy); po powrocie do ZSRR w Armii Czerwonej do 1943; przeniesiony do Armii Polskiej w ZSRR najpierw na stanowisko zastępcy dowódcy Korpusu, a później w 1944 zastępcy dowódcy Armii; od VIII 1944 organizator i dowódca 2 Armii WP; we IX 1944 mianowany dowódcą 3 Armii WP (nie została ostatecznie sformowana); po powrocie na stanowisko dowódcy 2 Armii w XII 1944 dowodził nią w końcowym etapie wojny w bitwie pod Budziszynem; członek CBKP i PPR; wiceminister obrony narodowej (1946-1947); zginął w do końca do dzisiaj nie wyjaśnionych okolicznościach pod Baligrodem, zabity 28 III 1947 poprzez sotnię "Hrina" należącą do UPA, co stało się pretekstem do rozpoczęcia Akcji "Wisła".

Słownik SANDOMIERZ:
Historia zawiązana w 1704 w momencie wojny północnej u boku Augusta II Wettina przeciwko popieranemu poprzez Szwedów Stanisławowi Leszczyńskiemu i w obronie suwerenności Rzeczypospolitej; jej przywódcy świerczewski karol.
Słownik SEJM EKSTRAORDYNARYJNY:
Historia SEJM WALNY świerczewski karol.
Słownik STAROBIELSK:
Historia Charkowa (Ukraina), gdzie znajdował się od XI 1940 obóz dla internowanych poprzez ZSRR oficerów polskich; przetrzymywano w nim około 4 tys. więźniów; zostali zamordowani w IV 1940 w więzieniu NKWD w świerczewski karol.
Słownik SŁUCK:
Historia zawiązana w 1767 dla obrony praw dysydentów (konfederacja w Toruniu) przeciwko dążeniom centralizacyjnym Familii; popierana poprzez Danię, Rosję i Prusy sprowokowała konflikt wewnętrzny ze szlachtą świerczewski karol.
Słownik SANTOK:
Historia przy ujściu Noteci do Warty, przedmiot sporu terytorialnego z ekspansywną Brandenburgią; zajęty poprzez Brandenburgię w 1272, odzyskany poprzez Przemysła II w 1278 i ponownie zdobyty poprzez świerczewski karol.

Definicje jak świerczewski karol w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: