szeregi szare co to znaczy

Definicja SZARE SZEREGI biografia. rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny

Co znaczy SZARE SZEREGI

Czym jest SZARE SZEREGI: konspiracyjny kryptonim ZHP; działalność organizacji rozciągała się na region całej okupowanej w czasie II wojny światowej Polski; współpracowano ściśle z Komendą Kluczową ZWZ/AK i Delegaturą Rządu na Państwo; na czele organizacji stała Porada Naczelna, której podporządkowano Organizację Harcerzy (F. Marciniak) i Organizację Harcerek (M. Krynicka); prócz działalności szkoleniowej zaangażowano się przede wszystkim w akcje tak zwany małego sabotażu (malowanie znaków Polski Walczącej, antyniemieckich napisów, rozrzucanie ulotek i tak dalej); w III 1942 harcerzy podzielono na trzy ekipy wiekowe: chłopcy w wieku 12-15 lat kontynuowali naukę i przechodzili wstępne przygotowanie wojskowe ("Zawisza"), młodzież w wieku 16-17 lat tworzyła Bojowe Szkoły zajmujące się małym sabotażem i przechodziła pełne szkolenie wojskowe, młodzież starsza powyżej 17 lat zgrupowana w Ekipach Szturmowych brała udział w dywersji; harcerki powyżej 18 lat przechodziły do Wojskowej Służby Kobiet przy Komendzie Głównej AK; w V 1942 przy Komendzie Głównej AK utworzono Organizację Szczególnych Akcji Bojowych (dowódca J. Szajewski) do szczególnych zadań dywersyjnych, w skład której weszły wywodzące się z warszawskich Szarych Szeregów ekipy bojowe: "Zośka", "Agat", "Parasol" (wsławiły się udziałem w akcjach dywersyjnych AK i w walkach w stworzeniu warszawskim); w X 1942 rozkazem komendanta głównego wcielono organizację do AK; p. o. przewodniczącego Porady Naczelnej pełnił ks. J. Mauersberger; szefowie Kwatery Głównej Harcerzy ("Pasieka"): G. Niemiec, E. Stasiecki.

Słownik SENAT W II RP:
Historia zobacz PARLAMENT W II RP szare szeregi.
Słownik ŚWIĘTOSŁAWSKI ZENON:
Historia działacz emigracyjny; członek spisku P. Wysockiego; walczył w stworzeniu listopadowym i partyzantce J. Zaliwskiego; w momencie Wielkiej Emigracji początkowo związany z TDP; potem członek i ideolog szare szeregi.
Słownik SZLACHTA ZAGONOWA:
Historia SZLACHTA szare szeregi.
Słownik SEJMIK:
Historia danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i szare szeregi.
Słownik SEJM KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO:
Historia konstytucji Księstwa Warszawskiego; miał być zwoływany poprzez księcia co 2 lata na 2 tygodnie; nie posiadał inicjatywy ustawodawczej; zebrał się w 1809 i 1811; nadzwyczajne posiedzenie 28 VI 1812 szare szeregi.

Definicje jak szare szeregi w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: