szczecin co to znaczy

Definicja SZCZECIN biografia. i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą. Co znaczy Szczecin

Co znaczy SZCZECIN

Czym jest SZCZECIN: rozejm - rozejm w 1570 w czasie wojny północnej (I); Polska i Litwa uzyskały część Inflant z Rygą i Parnawą.

Słownik SENATOROWIE:
Historia SEJM WALNY szczecin.
Słownik SEJM WALNY:
Historia panowania Jana Olbrachta; Składał się z tak zwany trzech stanów sejmujących: króla, senatu i izby poselskiej; początkowo zbierał się nieregularnie, później władca był zobowiązany zwoływać raz na dwa szczecin.
Słownik SEJM KRÓLESTWA POLSKIEGO:
Historia konstytucji Królestwa Polskiego; miał być zwoływany co 2 lata na 30 dni; faktycznie obradował w 1818, 1820, 1825, 1830; wbrew konstytucji nie zatwierdzał nigdy budżetu; w 1825 Aleksander I zniósł szczecin.
Słownik SEJM KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO:
Historia konstytucji Księstwa Warszawskiego; miał być zwoływany poprzez księcia co 2 lata na 2 tygodnie; nie posiadał inicjatywy ustawodawczej; zebrał się w 1809 i 1811; nadzwyczajne posiedzenie 28 VI 1812 szczecin.
Słownik STRAŻNICY MORZA:
Historia FLOTA KAPERSKA szczecin.

Definicje jak szczecin w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: