szczekociny co to znaczy

Definicja SZCZEKOCINY biografia. kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko na czele 15-tys. armii

Co znaczy SZCZEKOCINY

Czym jest SZCZEKOCINY: bitwa - stoczona 6 VI 1794 w momencie stworzenia kościuszkowskiego; Tadeusz Kościuszko na czele 15-tys. armii, pragnąc powstrzymać połączenie korpusu rosyjskiego Denisowa z wojskami pruskimi, zdecydował się na bitwę zakończoną klęską powstańców i ich odwrotem w kierunku Warszawy i utratą Krakowa zajętego poprzez Prusaków.

Słownik SL:
Historia STRONNICTWO LUDOWE szczekociny.
Słownik STAROSTA:
Historia zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych funkcjach administracyjnych i szczekociny.
Słownik STRONNICTWO POSTĘPOWO-DEMOKRATYCZNE (SP-D):
Historia Stronnictwo liberalne; założone w 1905 w Królestwie Polskim; skupiało przedstawicieli burżuazji i inteligencji nie godzących się z programem i polityką endecji; w momencie rewolucji 1905-1907 głosiło szczekociny.
Słownik SZELĘŻNE:
Historia SKARB KRÓLEWSKI szczekociny.
Słownik STACJA:
Historia POSŁUGI; STAN szczekociny.

Definicje jak szczekociny w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: