szeptycki roman co to znaczy

Co to jest SZEPTYCKI ROMAN biografia. greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do

Co znaczy SZEPTYCKI ROMAN

Definicja SZEPTYCKI ROMAN: (1865-1944) - hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł i wicemarszałek Sejmu Krajowego 1901-1918; po powrocie z internowania rosyjskiego (1914-1917) był reprezentantem ideologii nacjonalizmu ukraińskiego; po 17 XI 1939 sprzeciwiał się polityce władz radzieckich na terenie Małopolski Wschodniej.

Definicje jak SZEPTYCKI ROMAN w Słownik definicji S .