roman szeptycki co to znaczy

Definicja SZEPTYCKI ROMAN biografia. greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu

Co znaczy SZEPTYCKI ROMAN

Czym jest SZEPTYCKI ROMAN: (1865-1944) - hrabia, metropolita Kościoła greckokatolickiego, oficer austriacki; po wstąpieniu do zakonu bazylianów przyjął imię Andrzej; od 1900 arcybiskup lwowski i halicki; poseł i wicemarszałek Sejmu Krajowego 1901-1918; po powrocie z internowania rosyjskiego (1914-1917) był reprezentantem ideologii nacjonalizmu ukraińskiego; po 17 XI 1939 sprzeciwiał się polityce władz radzieckich na terenie Małopolski Wschodniej.

Słownik ŚNIADECKI JAN:
Historia 1756-1830) - astronom, matematyk, filozof; popularyzator edukacji; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Krakowie i Wilnie; rektor Uniwersytetu Wileńskiego; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk szeptycki roman.
Słownik SIEMOWIT:
Historia IX w. -) - syn Piasta i Rzepichy, pierwszy znany z imienia król Polan szeptycki roman.
Słownik STRZELEC:
Historia organizacji paramilitarnych w Galicji; w 1910 powstało w Krakowie z inicjatywy J. Piłsudskiego Towarzystwo Strzelec , a we Lwowie - Związek Strzelecki; kierowane były poprzez Związek Walki Czynnej szeptycki roman.
Słownik SIERPIŃSKI WACŁAW:
Historia z najwybitniejszych matematyków polskich; prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Lwowskiego i członek PAN; zasłynął dzięki licznym pracom z teorii mnogości, teorii liczb i teorii funkcji rzeczywistych szeptycki roman.
Słownik SEJM NIEMY:
Historia obradujący 1 II 1717 pod kontrolą wojsk rosyjskich, potwierdził ugodę między Augustem II Sasem, a szlachtą skupioną w konfederacji tarnogrodzkiej; władca zobowiązał się do usunięcia z Polski wojsk szeptycki roman.

Definicje jak szeptycki roman w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: