główna szkoła co to znaczy

Definicja SZKOŁA GŁÓWNA biografia. Wielopolskiego; składała się z czterech wydziałów: Lekarskiego

Co znaczy SZKOŁA GŁÓWNA

Czym jest SZKOŁA GŁÓWNA: wyższa uczelnia w Warszawie; powstała w 1862 z inicjatywy Z. Wielopolskiego; składała się z czterech wydziałów: Lekarskiego, Fizyko-Matematycznego, Prawnego, Filologiczno-Historycznego; pierwszym rektorem był J. Mianowski; wykształciła elitę intelektualną pozytywizmu; w 1869 przekształcona w uniwersytet rosyjski; od 1915 odnowiona jako Uniwersytet Warszawski.

Słownik SEJM ELEKCYJNY:
Historia odbywał się z reguły we wsi Wola pod Warszawą; wysłuchiwano na nim posłów przedstawiających kandydatów na króla, układano pacta conventa i wybierano nowego elekta, który po koronacji zostawał królem szkoła główna.
Słownik SEJMIK:
Historia danej ziemi, albo prowincji; z racji na kryterium terytorialne wyróżniamy sejmiki: ziemskie, wojewódzkie, generalne (tak zwany generały: pruski i mazowiecki) i prowincjonalne (małopolski i szkoła główna.
Słownik SOŁTYK KAJETAN:
Historia 1759 biskup krakowski; przeciwnik Czartoryskich i Poniatowskich i reform proponowanych poprzez Familię; na sejmie 1767 roku, za opór przeciwko uchwaleniu praw politycznych dla dysydentów, wywieziony szkoła główna.
Słownik STRONNICTWO POLITYKI REALNEJ (SPR):
Historia konserwatywne; powstało w 1904 w Królestwie Polskim; skupiało zwolenników polityki ugody wobec caratu; jego posłowie wchodzili w skład Koła Polskiego w Dumie; w momencie I wojny światowej wchodzili w szkoła główna.
Słownik SUMY NEAPOLITAŃSKIE:
Historia udzieliła Bona Sforza królowi Hiszpanii Filipowi II z pieniędzy wywiezionych z Polski; pożyczka ta nigdy nie została zwrócona, a późniejsze starania Polski o jej odzyskanie okazały się bezskuteczne szkoła główna.

Definicje jak szkoła główna w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: