szkoła prawa admintracji co to znaczy

Definicja SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI biografia. Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i

Co znaczy SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

Czym jest SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI: wyższa uczelnia; powstała w Warszawie w 1808 jako Szkoła Prawa; od 1811 używała nazwy Szkoła Prawa i Administracji; edukacja w niej trwała 3 lata; w 1816 przekształcona w Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Słownik SADYK PASZA:
Historia zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ szkoła prawa i administracji.
Słownik ŚWIDRYGIEŁŁO BOLESŁAW:
Historia najmłodszy brat Władysława Jagiełły; w l. 1430-1432 ogromny książę litewski, sprzymierzył się z Zakonem Krzyżackim dążąc do zerwania unii Litwy z Polską, co doprowadziło do wojny domowej na Litwie szkoła prawa i administracji.
Słownik SKARB KRÓLEWSKI:
Historia wprowadzenia wojska zaciężnego w XV w. podzielono etapowo skarb na nadworny i pospolity; od 1632 do skarbu nadwornego dozorowanego poprzez podskarbiego nadwornego należały dochody z: mennicy, żup szkoła prawa i administracji.
Słownik STACJA:
Historia POSŁUGI; STAN szkoła prawa i administracji.
Słownik SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ:
Historia pisarz i teoretyk literatury, kaznodzieja; jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV Wazy; w czasie pobytu w Rzymie uwieńczony poprzez papieża Urbana VIII laurem poetyckim; znany jako szkoła prawa i administracji.

Definicje jak szkoła prawa i administracji w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: