rycerska szkoła co to znaczy

Definicja SZKOŁA RYCERSKA biografia. dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów

Co znaczy SZKOŁA RYCERSKA

Czym jest SZKOŁA RYCERSKA: założona w 1765 poprzez Stanisława Augusta Poniatowskiego dla młodzieży szlacheckiej w celu kształcenia oficerów; komendantem szkoły został Adam Kazimierz Czartoryski; 3-letnia nauka miała przygotowywać nie tylko wojskowych, lecz i światłych obywateli, stąd w kształceniu kadetów spory nacisk na edukację historyczną; jej absolwentami byli między innymi: Tadeusz Kościuszko, Jakub Jasiński, Julian Ursyn Niemcewicz; rozwiązano ją w 1794.

Słownik STRONNICTWO ZRYWU NARODOWEGO:
Historia STRONNICTWO PRACY szkoła rycerska.
Słownik SADYK PASZA:
Historia zobacz CZAJKOWSKI MICHAŁ szkoła rycerska.
Słownik STAROSTA:
Historia zarządzający w imieniu władcy podległym mu obszarem; urząd wprowadzony poprzez Wacława II w celu wzmocnienia władzy królewskiej; od XIV w. 2 urzędy o odmiennych funkcjach administracyjnych i szkoła rycerska.
Słownik SKRZYNECKI JAN ZYGMUNT:
Historia generał; walczył w kampaniach napoleońskich; w momencie stworzenia listopadowego odznaczył się w bitwie pod Grochowem; jako naczelny wódz niezdecydowany i chwiejny; zaprzepaścił plan I. Prądzyńskiego szkoła rycerska.
Słownik SOŁTYS:
Historia Schultheiss) - osoba stojąca na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim; regularnie był to zasadźca; przewodniczył sądowi wiejskiemu - ławie sądowej (pobierał 1/3 opłat sądowych), pobierał czynsze szkoła rycerska.

Definicje jak szkoła rycerska w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: