szlachta co to znaczy

Definicja SZLACHTA biografia. rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze

Co znaczy SZLACHTA

Czym jest SZLACHTA: (z niemieckiego Geschlecht) - stan ukształtowany w XIV w. z rycerstwa, o uprzywilejowanej pozycji, która została jeszcze rozszerzona wskutek uzyskania w XIV-XV w. przywilejów szlacheckich; w zasadzie stan zamknięty, dziedziczny - nobilitacja od 1578 była możliwa tylko decyzją sejmu walnego, a utrata szlachectwa następowała po orzeczeniu infamii lub w sytuacji zajmowania się rzemiosłem albo handlem; teoretycznie ( demokracja szlachecka) członkowie sz. byli równi ("szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie"), ale w praktyce była podzielona na: magnaterię - elita majątkowa i polityczna; szlachtę średnią - właścicieli jednej-kilku wsi; szlachtę zaściankową (zagrodową, zagonową) - mającą tylko kawałek gruntu i różniącą się od chłopa tylko pozycją prawną (szczególnie licznie reprezentowana na Mazowszu i Podlasiu); szlachta gołota - nie posiadająca jakichkolwiek nieruchomości i pozostająca na służbie magnatów ( klientela), albo na służbie królewskiej; w Polsce stan wyjątkowo liczebny - w XVI-XVIII w. stanowiła około 10% ogółu społeczeństwa (najwięcej w Europie) tworząc w tym okresie praktycznie stan zamknięty.

Słownik STRAŻ PRAW:
Historia KONSTYTUCJA 3 MAJA szlachta.
Słownik STRÓŻA:
Historia w okresie państwa pierwszych Piastów wymóg stróżowania w grodach i strażnicach; potem zamienia się na daninę w zbożu, również nazywaną stróżą szlachta.
Słownik SPISZ:
Historia kraina na południowych stokach Karpat, w dolinie Popradu; oddana w 1108 Węgrom jako posag Judyty, córki Bolesława Krzywoustego; w części wróciła do Polski w 1412 jako zastaw pożyczki udzielonej szlachta.
Słownik STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW:
Historia malarz; członek ekipy artystycznej skupionej wokół czasopisma Blok ; twórca tak zwany unizmu, kierunku redukującego kompozycje do zamkniętych jednostajnych płaszczyzn w arytmicznych układach; jeden z szlachta.
Słownik STRONNICTWO NIEZAWISŁOŚCI NARODOWEJ:
Historia PODZIEMIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE W POLSCE szlachta.

Definicje jak szlachta w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: