józef szujski co to znaczy

Definicja SZUJSKI JÓZEF biografia. 1867 poseł do Sejmu Krajowego, a od 1879 sejmu wiedeńskiego

Co znaczy SZUJSKI JÓZEF

Czym jest SZUJSKI JÓZEF: (1835-1883) - historyk, konserwatywny ideolog i polityk; od 1867 poseł do Sejmu Krajowego, a od 1879 sejmu wiedeńskiego; członek Polskiej Akademii Zdolności; od 1869 prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (1878-1879 rektor); współtwórca krakowskiej szkoły historycznej; współzałożyciel pisma krakowskich konserwatystów "Przeglądu Polskiego"; współautor Teki Stańczyka; krytykował polskie stworzenia narodowe, tak zwany liberum conspiro, był zwolennikiem pracy organicznej, lojalnej polityki wobec cesarza austriacko-węgierskiego; autor: Dziejów Polski, Opowiadań i rozważań historycznych.

Słownik SENTYMENTALIZM:
Historia klasycyzmu kluczowy prąd polskiego oświecenia; charakteryzował się podkreślaniem przeżyć wewnętrznych i odwołaniem do prostoty i natury; charakterystyczny raczej dla twórczości dworskiej; zauważalny szujski józef.
Słownik SŁOWACKI JULIUSZ:
Historia pisarz, dramatopisarz; zaliczany do Trójcy wieszczów ; w 1831 pracował w Biurze Dyplomatycznym Rządu Narodowego; przebywał w Paryżu i Londynie jako jego kurier; pozostał na emigracji; od 1842 szujski józef.
Słownik SL:
Historia STRONNICTWO LUDOWE szujski józef.
Słownik SZABER:
Historia ZIEMIE ODZYSKANE szujski józef.
Słownik SEJM WILEŃSKI:
Historia organ ustawodawczy powołany dla obszaru tak zwany Litwy Środkowej; istniał I-III 1922; 22 II 1922 podjął uchwałę o włączeniu Wileńszczyzny do Rzeczypospolitej szujski józef.

Definicje jak szujski józef w Biografia S .

  • Dodano:
  • Autor: