walczˇcej polski testament co to znaczy

Co to jest TESTAMENT POLSKI WALCZˇCEJ biografia. dokumencie podkreślano, iż mimo wieloletniej walki

Co znaczy TESTAMENT POLSKI WALCZˇCEJ

Definicja TESTAMENT POLSKI WALCZˇCEJ: ostatnia odezwa RJN, która rozwiązała się 1 VII 1945; w dokumencie podkreślano, iż mimo wieloletniej walki z faszyzmem Polska nie odzyskała pełnej niepodległości; oskarżano Związek Radziecki o dążenie do całkowitego podporządkowania sobie państwa polskiego; zapowiadano prowadzenie nadal walki o pełną suwerenność, lecz już metodami pokojowymi; przyszła Polska miała być demokratycznych państwem związanym zarówno ze ZSRR, jak i krajami Zachodu.

Definicje jak TESTAMENT POLSKI WALCZˇCEJ w Słownik definicji T .