towarzystwo kółek rolniczych co to znaczy

Co to jest TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR) biografia. Oświaty i Pracy (założone poprzez S

Co znaczy TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR)

Definicja TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR): powstało w Galicji w 1882 na bazie Towarzystwa Ludowego Oświaty i Pracy (założone poprzez S. Stojałowskiego w 1879); skupiało kółka rolnicze utworzone poprzez chłopów; popierało rozwój oświaty na wsi; w 1912 liczyło około 79 tys. członków; w 1919 połączyło się z Krakowskim Towarzystwem Rolniczym tworząc Małopolskie Towarzystwo Rolnicze.

Definicje jak TOWARZYSTWO KÓŁEK ROLNICZYCH (TKR) w Słownik definicji T .