towarzystwo oświaty ludowej co to znaczy

Co to jest TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) biografia. inicjatywy działaczy związanych z

Co znaczy TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL)

Definicja TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL): organizacja działająca w zaborze pruskim; powstała w 1872 z inicjatywy działaczy związanych z "Dziennikiem Poznańskim"; celem było propagowanie oświaty dzięki bibliotek, czytelni, wędrujących po wsiach biblioteczek; TOL podnosiły świadomość narodową walcząc z polityką germanizacji; rozwiązane wyrokiem sądu w 1878.

Definicje jak TOWARZYSTWO OŚWIATY LUDOWEJ (TOL) w Słownik definicji T .