towarzystwo szkoły ludowej co to znaczy

Co to jest TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL) biografia. inicjatorem był A. Asnyk; siedziba

Co znaczy TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL)

Definicja TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL): organizacja oświatowa; powstała w Galicji w 1891; inicjatorem był A. Asnyk; siedziba znajdowała się w Krakowie; rozbudowywała sieć szkół ludowych; wspierała także szkoły zawodowe i średnie; zajmowała się oświatą dla dorosłych; organizowała czytelnie i biblioteki; organami prasowymi były: "Miesięcznik Towarzystwa Szkół Ludowych", "Przewodnik Oświatowy"; istniało do 1939.

Definicje jak TOWARZYSTWO SZKOŁY LUDOWEJ (TSL) w Słownik definicji T .