traktat trzech czarnych orłów co to znaczy

Co to jest TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW biografia. Löwenwolda; porozumienie pomiędzy Prusami

Co znaczy TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW

Definicja TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW: zwany również od nazwiska rosyjskiego ministra traktatem Löwenwolda; porozumienie pomiędzy Prusami, Rosją i Austrią podpisane w 1732 w trakcie przygotowań do sukcesji w Polsce po śmierci Augusta II Wettina ( wojny o sukcesję polską); trzy mocarstwa ościenne na tron Polski wyznaczyły infanta portugalskiego Dom Emanuela zamiast elektora saskiego Fryderyka Augusta, bądź Stanisława Leszczyńskiego.

Definicje jak TRAKTAT TRZECH CZARNYCH ORŁÓW w Słownik definicji T .