romuald traugutt co to znaczy

Co to jest TRAUGUTT ROMUALD biografia. momencie interwencji na Węgrzech 1849 i wojnie krymskiej; w

Co znaczy TRAUGUTT ROMUALD

Definicja TRAUGUTT ROMUALD: (1826-1864) - generał; walczył w armii rosyjskiej w momencie interwencji na Węgrzech 1849 i wojnie krymskiej; w 1862 wystąpił z armii; po wybuchu stworzenia styczniowego dowodził oddziałem na Polesiu; w VIII 1863 przebywał na Zachodzie sondując sposobność pomocy dla stworzenia; 17 X został dyktatorem stworzenia; licząc na konflikt francusko-rosyjski odbudował aparat władzy i próbował zreorganizować armię powstańczą; 27 XII 1863 wydał dekret powołujący delegatów terenowych celem realizacji uwłaszczenia chłopów; aresztowany poprzez władze rosyjskie 10 IV 1864 i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej 5 VIII 1864.

Definicje jak TRAUGUTT ROMUALD w Słownik definicji T .