stanu trybunał co to znaczy

Co to jest TRYBUNAŁ STANU biografia. odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska

Co znaczy TRYBUNAŁ STANU

Definicja TRYBUNAŁ STANU: został powołany ustawą z 26 III 1982; orzeka o odpowiedzialności osób pełniących najwyższe stanowiska państwowe za naruszenie konstytucji i ustaw; wg konstytucji RP z 2 IV 1997 złożona jest z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego, 16 członków; przewodniczącym jest zawsze I Prezes Sądu Najwyższego; członkowie Trybunału są wybierani poprzez sejm na czas jego kadencji.

Definicje jak TRYBUNAŁ STANU w Słownik definicji T .