trybut co to znaczy

Co to jest TRYBUT biografia. uznania jego zwierzchności terytorialnej, senioralnej. poprzez władców

Co znaczy TRYBUT

Definicja TRYBUT: danina płacona poprzez władzę innemu władcy, jako forma uznania jego zwierzchności terytorialnej, senioralnej. poprzez władców polskich trybut był płacony cesarstwu poprzez Mieszka I ("z ziem po Wartę"), poprzez Bolesława Chrobrego do 1000, a następnie poprzez Mieszka II i jego następców (z krótkim wyjątkiem za panowania Bolesława Śmiałego, 1076-79) z całego obszaru państwa; nie płacił go po 1109 Bolesław Krzywousty. Ponownie był uiszczany poprzez książąt w okresie rozbicia dzielnicowego; zanikł na początku XIII w. w okresie rozkładu władzy cesarskiej.

Definicje jak TRYBUT w Słownik definicji T .