połaniecki uniwersał co to znaczy

Definicja UNIWERSAŁ POŁANIECKI biografia. stworzenia kościuszkowskiego brał chłopów pod opiekę

Co znaczy UNIWERSAŁ POŁANIECKI

Czym jest UNIWERSAŁ POŁANIECKI: wydany 7 V 1794 poprzez Tadeusza Kościuszkę jako naczelnika stworzenia kościuszkowskiego brał chłopów pod opiekę państwa; na jego mocy chłopi otrzymywali wolność osobistą, gwarancję nie usuwania z uprawianej poprzez siebie ziemi i obniżenie pańszczyzny od 25% do 50% wymiaru tygodniowego.

Słownik UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA:
Historia nacjonalistów ukraińskich; założona w 1942 poprzez część działaczy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów; początkowo na jej czele stał T. Borowiec, lecz ostatecznie znalazła się pod kontrolą S uniwersał połaniecki.
Słownik UNIE POLSKO-SASKIE:
Historia polsko-saksońska w l. 1697-1763 po wstąpieniu na tron kolejno Augusta II Wettina i Augusta III Wettina; pierwszy z nich starał się bezskutecznie przekształcić związek obu krajów w unię realną uniwersał połaniecki.
Słownik UNICI:
Historia KOŚCIÓŁ GREKOKATOLICKI uniwersał połaniecki.
Słownik UJŚCIE:
Historia poddanie się w 1655 pospolitego ruszenia z Wielkopolski dowodzonego poprzez wojewodę poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego i wojewodę kaliskiego Andrzeja Karola Grudzińskiego w czasie potopu uniwersał połaniecki.
Słownik UNIWERSYTET LWOWSKI:
Historia Utworzona poprzez króla Jana Kazimierza w 1661 z kolegium jezuickiego; jako Akademia istniała do 1773; w 1784 cesarz Józef II powołał uniwersytet; j. wykładowym była łacina, potem również j uniwersał połaniecki.

Definicje jak uniwersał połaniecki w Biografia U .

  • Dodano:
  • Autor: