wileński uniwersytet co to znaczy

Co to jest UNIWERSYTET WILEŃSKI biografia. poprzez króla Stefana Batorego; jako Akademia Wileńska

Co znaczy UNIWERSYTET WILEŃSKI

Definicja UNIWERSYTET WILEŃSKI: wyższa uczelnia; Utworzona z kolegium jezuickiego w 1578 poprzez króla Stefana Batorego; jako Akademia Wileńska istniała do 1780; posiadała trzy wydziały: filozoficzny, prawny i teologiczny; podupadła po potopie szwedzkim; w 1780 zreformowana poprzez M. Poczobutta-Odlanickiego jako Szkoła Kluczowa Wielkiego Księstwa Litewskiego; od 1797 jako Szkoła Kluczowa Wileńska; w 1802 przekształcona w Cesarski Uniwersytet Wileński; dzięki A. J. Czartoryskiemu i rektorowi J. Śniadeckiemu (1807-1815) osiągnęła wysoki poziom naukowy; była miejscem działalności organizacji studenckich filomaci; w 1832 zamknięta poprzez Mikołaja I; w 1919 reaktywowana jako Uniwersytet Stefana Batorego; miała sześć wydziałów; do wybitnych wykładowców należeli: historycy S. Kościałkowski, H. Łowmiański, logik T. Czeżowski, historyk literatury S. Pigoń; od XII 1939 jako uniwersytet litewski; po II wojnie światowej część wykładowców trafiła do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Definicje jak UNIWERSYTET WILEŃSKI w Słownik definicji U .