lech wałęsa co to znaczy

Definicja WAŁĘSA LECH biografia. jako elektryk w Stoczni Gdańskiej; w grudniu 1970 był członkiem

Co znaczy WAŁĘSA LECH

Czym jest WAŁĘSA LECH: (ur. 1943) - działacz związkowy, polityk; od 1967 pracował jako elektryk w Stoczni Gdańskiej; w grudniu 1970 był członkiem Komitetu Strajkowego; w sierpniu 1980 przewodził strajkowi w Stoczni, podpisał porozumienie sierpniowe; przewodniczący Regionu Gdańsk i równocześnie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność"; na I Zjeździe Solidarności 1981 wybrany na jej przewodniczącego; po wprowadzeniu stanu wojennego od 13 XII 1981-XI 1982 internowany; laureat Pokojowej Nagrody Nobla za rok 1983; uczestniczył w przygotowaniach i pracach Okrągłego Stołu; był pierwszym prezydentem wybranym w wyborach powszechnych (1990-1995).

Słownik WOJNY POLSKO-TURECKIE:
Historia wskutek konfliktu o Mołdawię już za panowania Kazimierza Jagiellończyka wybuchła wojna z Turcją, kilkakrotnie przerywana rozejmami; nieudana wyprawa Jana Olbrachta na Mołdawię w 1497 doprowadziła do wałęsa lech.
Słownik WOJNA POLSKO-UKRAIŃSKA 1918-1919:
Historia Galicję Wschodnią, zapoczątkowany we Lwowie 1 XI 1918 zbrojnym wystąpieniem ukraińskiej organizacji spiskowej, której celem było utworzenie niepodległego państwa; opanowano niemal cały Lwów i Galicję wałęsa lech.
Słownik WOJNY POLSKO-ROSYJSKIE:
Historia klęsce Litwinów pod Wiedroszą w 1503 r. podpisano pokój na mocy którego Litwa została zmuszona do oddania części Smoleńszczyzny, Siewierszczyzny i Czernihowszczyzny (około 1/3 swoich ziem); 2) 1512 wałęsa lech.
Słownik WOJNA CELNA POLSKO-NIEMIECKA:
Historia gospodarczy, który rozpoczął się w 1925 z chwilą wygaśnięcia klauzuli najwyższego uprzywilejowania przyznanej Polsce w stosunkach handlowych z Niemcami traktatem wersalskim; Niemcy wstrzymały import wałęsa lech.
Słownik WODZICKI STANISŁAW:
Historia 1759-1843) - konserwatywny polityk; przeciwnik przystąpienia Rzeczpospolitej Krakowskiej do stworzenia listopadowego; prezes Senatu Rządzącego 1815-1831 wałęsa lech.

Definicje jak wałęsa lech w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: