rada walna co to znaczy

Definicja WALNA RADA biografia. KONFEDERACJA. Co znaczy Rada Walna słownik

Co znaczy WALNA RADA

Czym jest WALNA RADA: KONFEDERACJA

Słownik WOJNA POLSKO-RADZIECKA 1920:
Historia o kresy wschodnie; J. Piłsudski zamierzał zastosować wojnę domową w Rosji dla zabezpieczenia niepodległości Rzeczypospolitej ( wojna polsko-ukraińska); odrzucił on sugestie polityków zachodnich walna rada.
Słownik WIELKOPOLSKIE TOWARZYSTWO WŁOŚCIAN:
Historia POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - PIAST walna rada.
Słownik WYHOWSKI JAN:
Historia 1664) - hetman kozacki od 1657; W momencie stworzenia Chmielnickiego poeta wojska zaporoskiego i bliski współpracownik Bohdana Chmielnickiego, który powierzył mu opiekę nad swoim synem Juraszką walna rada.
Słownik WAWER:
Historia rozegrana 19-20 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi poprzez gen. F. Żymirskiego a korpusem rosyjskim gen. P. Pahlena, nierozstrzygnięta; 2) stoczona 31 walna rada.
Słownik WYBRANIEC:
Historia PIECHOTA WYBRANIECKA walna rada.

Definicje jak walna rada w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: