warszawa co to znaczy

Definicja WARSZAWA biografia. 1920; skończyła się zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami

Co znaczy WARSZAWA

Czym jest WARSZAWA: bitwy - 1) bitwa w wojnie polsko-radzieckiej 13-25 VIII 1920; skończyła się zwycięstwem wojsk polskich nad oddziałami radzieckimi M. Tuchaczewskiego; jest uważana za jedną z najważniejszych w dziejach współczesnych, gdyż zahamowała pochód bolszewików na Zachód; 2) bitwa w kampanii wrześniowej 8-27 IX 1939; początkowo na czele Dowództwa Obrony Warszawy stał gen. W. Czuma; 8 IX wojska niemieckie zaatakowały miasto od strony Ochoty i Woli; po dwudniowych walkach zostały odrzucone, nie powiodły się również inne szturmy, zaniechano ich 11 IX przerzucając wszystkie siły nad Bzurę; w tym czasie wojska broniące stolicy i pobliskiej twierdzy Modlin zostały przeorganizowane w Armię "Warszawa", na czele której stanął gen. J. Rómmel; 15 IX wojska niemieckie zamknęły pierścień okrążenia również na wschodnim brzegu miasta; po rozbiciu wojsk polskich nad Bzurą obrona miasta zaczęła słabnąć; wobec nasilających się ataków niemieckich i po nalocie dywanowym w nocy z 25/26 IX miasto skapitulowało 27 IX; Niemcy wkroczyli do miasta 30 IX 1939; 3) bitwa (operacja warszawska) stoczona poprzez wojska radzieckie w I 1945 o zdobycie zniszczonej i opuszczonej po upadku stworzenia warszawskiego stolicy; w składzie wojsk radzieckich znajdowała się 1 Armia WP ( Armia Polska w ZSRR) dowodzona poprzez S. Popławskiego, która sforsowała Wisłę i 17 I 1945 wkroczyła do Warszawy.

Słownik WŁADYKA:
Historia biskup ordynariusz w Kościele prawosławnym ( cerkiew warszawa.
Słownik WARSZAWIANKA:
Historia patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś dzień krwi i chwały warszawa.
Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Historia jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości warszawa.
Słownik WIELKI PROLETARIAT:
Historia zobacz PROLETARIAT warszawa.
Słownik WOLNE MIASTO GDAŃSK:
Historia konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim warszawa.

Definicje jak warszawa w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: