wanda wasilewska co to znaczy

Definicja WASILEWSKA WANDA biografia. pism Płomyk i Płomyczek , działaczka ruchu robotniczego; od

Co znaczy WASILEWSKA WANDA

Czym jest WASILEWSKA WANDA: (1905-1964) - nauczycielka, poetka, publicystka, redaktorka pism "Płomyk" i "Płomyczek", działaczka ruchu robotniczego; od 1923 w ZNMS i TUR; w l. 1935-1937 w Radzie Naczelnej PPS; wystąpiła z partii uznając jej politykę za zbyt prawicową; działała w Lidze Obrony Praw Człowieka i Obywatela i Czerwonej Pomocy; była współorganizatorką Kongresu Pracowników Kultury we Lwowie w 1937; po 1939 pozostała we Lwowie; była deputowaną do Porady Najwyższej; od 1941 członkini Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików); założycielka i redaktorka pisma "Nowe Widnokręgi"; przewodnicząca ZG ZPP (1943-1946); odegrała istotną rolę w stworzeniu 1 Armii WP w ZSRR ( Armia Polska w ZSRR); w 1944 wiceprzewodnicząca PKWN; po wojnie została w Kijowie wspólnie z mężem O. Kornijczukiem; działała w Ruchu Obrońców Pokoju, od 1965 była członkiem Światowej Porady Pokoju; autorka książek: Ojczyzna, Ziemia w jarzmie, Tęcza.

Słownik WRON:
Historia zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wasilewska wanda.
Słownik WYSŁOUCH BOLESŁAW:
Historia chemik, działacz ruchu ludowego, dziennikarz; W l. 1886-1887 wydawał wspólnie z żoną Marią Przegląd Socjalny ; opublikował w nim pierwszy program polskiego ruchu ludowego Szkice programowe; od 1889 wasilewska wanda.
Słownik WŁADYSŁAW JAGIELLOŃCZYK:
Historia Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki; władca czeski od 1471 i węgierski od 1490; w 1515 na zjeździe w Wiedniu z udziałem Zygmunta I Starego i cesarza Maksymiliana Habsburga uznał prawa do wasilewska wanda.
Słownik WOJSKO POLSKIE NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE:
Historia WOJSKO POLSKIE NA WSCHODZIE wasilewska wanda.
Słownik WOJ:
Historia w okresie państwa pierwszych Piastów członek drużyny książęcej, utrzymywany poprzez władcę; W okresie postępującej feudalizacji z wojów wykształcił się stan rycerski wasilewska wanda.

Definicje jak wasilewska wanda w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: