leon wasilewski co to znaczy

Definicja WASILEWSKI LEON biografia. teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W

Co znaczy WASILEWSKI LEON

Czym jest WASILEWSKI LEON: pseudonim Osarz, Płochocki (1870-1936) - działacz i teoretyk PPS, dziennikarz, dyplomata, historyk; tata W. Wasilewskiej; w l. 1893-1994 w Lidze Narodowej; od 1896 w PPS jako jeden z przywódców nurtu niepodległościowego; od 1906 w PPS-Frakcji Rewolucyjnej, od 1914 członek Centralnego Komitetu Robotniczego; w l. 1915-1917 w NKN, 1917 w CKN i POW; w l. 1918-1919 minister spraw zagranicznych; od 1934 wiceprzewodniczący Porady Naczelnej PPS; od 1924 prezes Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski; od 1929 redaktor "Niepodległości"; kluczowe prace: Litwa i Białoruś, Zarys dziejów PPS, Józef Piłsudski, jakim go znałem.

Słownik WARSZAWSKA SZKOŁA HISTORYCZNA:
Historia jej twórcami byli T. Korzon, A. Pawiński, W. Smoliński; zbliżeni do pozytywizmu; zajmowali się dziejami społeczeństwa polskiego; optymistycznie patrzyli na jego osiągnięcia i dalsze możliwości wasilewski leon.
Słownik WOLNI:
Historia kategoria ludności w średniowieczu (do XIII/XIV w.), która zachowała uprawnienia z okresu plemiennego, w tym swobodę zmiany pobytu i wyłączenie z poddaństwa w stosunku do feudałów; zanikła w wasilewski leon.
Słownik WOLNA WSZECHNICA POLSKA:
Historia wyższa; powstała w 1919 z przekształcenia Towarzystwa Kursów Naukowych; posiadała wydziały: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, nauk politycznych i socjalnych, pedagogiczny; od 1927 istniał jej wasilewski leon.
Słownik WRON:
Historia zobacz WOJSKOWA Porada OCALENIA NARODOWEGO wasilewski leon.
Słownik WARECKO-MAGNUSZEWSKA OPERACJA:
Historia pod Magnuszewem (koło Warki) i w rejonie Baranowa Sandomierskiego w VIII 1944 poprzez oddziały 1 Armii WP ( Armia Polska w ZSRR) o zdobycie i utrzymanie przyczółków na Wiśle; w rejonie Baranowa pod wasilewski leon.

Definicje jak wasilewski leon w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: