aleksander waszkowski co to znaczy

Definicja WASZKOWSKI ALEKSANDER biografia. patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia

Co znaczy WASZKOWSKI ALEKSANDER

Czym jest WASZKOWSKI ALEKSANDER: (1841-1865) - działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i skazany na śmierć.

Słownik WIELKOPOLSKA:
Historia dorzeczu środkowej i dolnej Warty. Siedziba Polan, którzy utworzyli na jej terytorium podstawy państwowości polskiej; była centrum państwa w okresie monarchii pierwszych Piastów; Poznań i Gniezno waszkowski aleksander.
Słownik WOJNY POLSKO-RUSKIE:
Historia XIII w. z księstwami ruskimi, raczej z księstwem kijowskim, o podłożu dynastycznym i terytorialnym, przede wszystkim o dominację nad Rusią Czerwoną, opanowaną poprzez Włodzimierza Wielkiego w 981, a waszkowski aleksander.
Słownik WOJEWÓDZTWO INFLANCKIE:
Historia INFLANTY waszkowski aleksander.
Słownik WORSKLA:
Historia 12 VIII 1399 pomiędzy wojskami litewskimi i polskimi dowodzonymi poprzez Witolda, a tatarskimi Złotej Ordy, zakończona klęską Witolda, co przekreśliło plany podporządkowania Rusi moskiewskiej i waszkowski aleksander.
Słownik WOLNE MIASTO GDAŃSK:
Historia konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 ( Wersal, traktat); było zarządzane poprzez pochodzący z wyborów Senat; pozostawało pod zwierzchnictwem Wysokiego Komisarza Ligi Narodów (1920-1939), ostatnim waszkowski aleksander.

Definicje jak waszkowski aleksander w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: