wawer co to znaczy

Definicja WAWER biografia. listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi poprzez gen. F

Co znaczy WAWER

Czym jest WAWER: bitwy - 1) rozegrana 19-20 II 1831 w czasie stworzenia listopadowego pomiędzy oddziałami polskimi dowodzonymi poprzez gen. F. Żymirskiego a korpusem rosyjskim gen. P. Pahlena, nierozstrzygnięta; 2) stoczona 31 III 1831 w momencie stworzenia listopadowego z udziałem dywizji dowodzonej poprzez gen. M. Rybińskiego z dywizją rosyjską gen. F. Gejsmara, zakończona zwycięstwem wojsk polskich.

Słownik WOJSKOWA RADA OCALENIA NARODOWEGO (WRON):
Historia organ władzy; ogłosiła własne stworzenie 13 XII 1981, występując do Porady Państwa o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce; 21 I 1982 sejm PRL potwierdził konieczność powołania WRON; w jej skład wawer.
Słownik WIELKA EMIGRACJA:
Historia polityczna po stworzeniu listopadowym; liczyła około 9 tys. osób, z czego przewarzająca część stanowiła szlachta; nazwana ogromną z racji na rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i kulturalnym wawer.
Słownik WARSZAWIANKA:
Historia patriotyczna; napisał ją w okresie stworzenia listopadowego C. Delavigne, przetłumaczył K. Sienkiewicz; muzykę skomponował K. Kurpiński; rozpoczyna się od słów Oto dziś dzień krwi i chwały wawer.
Słownik WŁADYSŁAW II WYGNANIEC:
Historia najstarszy syn Bolesława Krzywoustego; na mocy testamentu ojca został księciem zwierzchnim ( princepsem) i dostał jako dzielnicę dziedziczną Śląsk z ziemią lubuską; dążył do wzmocnienia władzy wawer.
Słownik WAJDA ANDRZEJ:
Historia reżyser filmowy i teatralny; najwybitniejszy przedstawiciel polskiej szkoły filmowej ; debiutował filmem Pokolenie (1955); reżyser 34 filmów fabularnych, między innymi Popiół i diament (1958 wawer.

Definicje jak wawer w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: