ludów wędrówki co to znaczy

Definicja WĘDRÓWKI LUDÓW biografia. w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co

Co znaczy WĘDRÓWKI LUDÓW

Czym jest WĘDRÓWKI LUDÓW: termin na opisanie ogromnych migracji ludów, zapoczątkowany w V w. naporem turskich Hunów na stepy nadczarnomorskie, co wywołało napór ludów germańskich na granice Cesarstwa Rzymskiego; W migracji tej od V/VI w. wzięli także udział Słowianie.

Słownik WAWELBERG HIPOLIT:
Historia 1843-1901) - bankier warszawski, działacz socjalny; założyciel zawodowej szkoły technicznej i Szkoły Inżynierskiej (1895 wędrówki ludów.
Słownik WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH:
Historia i rewolucyjne na ziemiach polskich w 1848; W Ogromnym Księstwie Poznańskim stworzenie wielkopolskie; w innych częściach zaboru pruskiego doszło do wystąpień chłopów śląskich przeciw regulacjom wędrówki ludów.
Słownik WASZKOWSKI ALEKSANDER:
Historia 1841-1865) - działacz spiskowy; uczestnik manifestacji patriotycznych 1860-1861; w momencie stworzenia styczniowego naczelnik m. Warszawy od 10 XII 1863; w XII 1864 aresztowany i skazany na śmierć wędrówki ludów.
Słownik WACŁAW II:
Historia dynastii Przemyślidów; władca Czech od 1278, władca Węgier od 1301; w 1288 przystąpił do rywalizacji o tron krakowski po śmierci Leszka Czarnego, której fazami było: zhołdowanie księstw górnośląskich wędrówki ludów.
Słownik WYSZYŃSKI STEFAN:
Historia arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski (1948); od 1953 kardynał; starając się uchronić Kościół katolicki przed represjami, bez porozumienia z Watykanem podpisał w 1950 porozumienie wędrówki ludów.

Definicje jak wędrówki ludów w Biografia W .

  • Dodano:
  • Autor: